พระธาตุพระสุปฏิปันโน

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
   หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร&nb..
พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี
หลวงปู่เสาร์  กันตสีโล  วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ..
ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง จ.ลำพูน
  ครูบาเจ้าศรีวิชัย  สิริวิชโย วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซ..
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี) วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
  พระราชนิโรธรังสี(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)  วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเ..
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
     หลวงปู่สิม พุทธาจาโร  สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว ..
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
    หลวงปู่แหวน สุจิณโณ  วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม..

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1