พระธาตุพระสุปฏิปันโน

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่


 

 

 หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ท่านเป็นลูกศิษย์ผู้สืบทอดปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีเมตตาวิหารธรรมสูง มีปฏิปทาที่งดงาม หลวงปู่ชอบสอนลูกศิษย์หัดนั่งสมาธิเพชร และระลึกถึงความตาย 


   

 พระธาตุหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุดนี้มีขนาดเล็กมาก แปรสภาพมาจากผงอังคารของหลวงปู่ มีลักษณะใสเป็นเกร็ดเพชร แสดงถึงจิตของหลวงปู่มีความใสบริสุทธิอย่างยิ่ง

 

 

อัฐิธาตุหลวงปู่สิม พุทธาจาโร จะนำขึ้นประดิษฐานบนมณฑปพระธาตุ

 

อัฐิธาตุหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ขาวบริสุทธิ์

  

พระธาตุเกิดขึ้นจากเกศาหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ยังติดอยู่กับเส้นเกศา