พระธาตุพระสุปฏิปันโน

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

 

 

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 

วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็น พูดน้อย เป็นที่เคารพ
สักการะของชาวไทยทุกคน ครั้งหนึ่งเคยมีนักบินมองเห็นหลวงปู่นั่นสมาธิอยู่บนอากาศ 


พระธาตุหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชุดนี้ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสันติธรรม

พระธาตุหลวงปู่แหวน สององค์นี้เป็นสมบัติของโยมสวัสดิ์ ซึ่งได้รับมาจากพระพุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เดิมทีเป็นก้อนเกศาที่จับตัวกัน
บูชาไว้หลายปีจึงแปรสภาพเป็นพระธาตุ

พระธาตุกระดูกหัวสะบ้า ของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ แพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำการผาตัดหลวงปู่ เอากระดูกหัวสะบ้าออกมา ปรากฏว่า กระดูกหัวสะบ้าของหลวงปู่
กลายเป็นหิน
ปัจจุบันได้น้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้ว

  

พระธาตุหลวงปู่แหวน แปรสภาพมาจากเถ้าอังคารสีดำ

พระธาตุข้าวกล่ำ ของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ