พระธาตุพระสุปฏิปันโน

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี) วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย


 


พระราชนิโรธรังสี(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) 

วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 

หลวงปู่ท่านเป็นพระมหาเถระที่จริยวัตรอันงดงามเรียบร้อย

สมควรแก่การยึดถือเป็นแบบอย่าง ท่่านเป็นลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระกรรมฐานรูปแรกที่นำการปฏิบัติกรรมฐานไปเผยแผ่ 

ที่จังหวัดภูเกต ท่านมรณภาพที่วัดถ้ำขาม จังหวัดสกลนคร


 

อัฐิธาตุของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กำลังแปรสภาพเป็นแก้ว ตรงบริเวณปลาย

 

อัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์กำลังแปรสภาพคล้ายหยก

  

อัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์กำลังแปรสภาพ

  อัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์กำลังแปรสภาพเป็นพระธาตุ