พระธาตุพระสุปฏิปันโน

ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง จ.ลำพูน


 

ครูบาเจ้าศรีวิชัย  สิริวิชโย
วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็น "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" อันมีความหมายเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ และยังมีการเรียกอีกท่านว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระครูบาศรีวิชัย ครูบาศีลธรรม หรือ ทุเจ้าสิริ (อ่าน"ตุ๊เจ้าสิลิ") แต่พบว่าท่านมักเรียกตนเองเป็น พระชัยยาภิกขุ หรือ พระศรีวิชัยชนะภิกขุ ท่านมีผลงานที่โดดเด่น ในการฟื้นฟูบูรณะวัดในล้านนา เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญก็คือการสร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ 

 

   

   พระธาตุครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้รับจากทันตแพทย์ท่านหนึ่ง ซึ่งได้ไปขอมาจากวัดบ้านปาง

องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเศษอัฐิแปรสภาพเป็นผลึกหินปูน

 

พระธาตุและเส้นเกศาครุบาเจ้าศรีวิชัย