test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่
พระราชทานสามหาบพระครูวิทิตศาสนกิจ16มิถุนายน 2556
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 พิธีพระราชทานสามหาบ ฉลองอัฎฐิธาตุพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติ..
พระราชทานเพลิงสรีรสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทักษิรานุปทาน พิธีพระราชทานเพลิงสพพระครูวิทิตศาสนกิจ อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู..
หลวงพ่อวิชัย เขมิโย แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดสันติธรรม วันที่ 7 มิ.ย.56 ในงานศพพระครูวิทิตศาสนกิจ
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ในงใน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จังหวัด เ..
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดสันติธรรม ในงานศพพระครูวิทิตศาสนกิจ
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในงาน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จ..
อาราธนาสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจจากวัดสันติธรมสู่จิตกาธานสุสานเทศบาลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 พิธีอาราธนาสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผุ้ช่วยเจ..
พิธีสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) ณ ส.ดอยปุย เชียงใหม่
+++วีดีโอ:การสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิ­ตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) ณ อุโบสถ สำนักสงฆ์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2..
งานมุทิตาจิตเจริญอายุวัฒนะครบรอบ 79 ปี " หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญปทีโป " ณ วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
งานมุทิตาจิตเจริญอายุวัฒนะ และ เจริญพุทธมนต์ ครบรอบ 79 ปี " หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญปทีโป " ณ วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( ช่วงเช้า วันที่15 พ.ย.55..
งานแสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด " หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฑโฒ " ครบรอบ 83 ปี ณ วัดถ้ำปากเปียง เชียงใหม่
งานแสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด " หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฑโฒ " ครบรอบ 83 ปี 62 พรรษา ณ วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ใน วันจันทร์ที่ 22 ต.ค.55
พระธรรมเทศนาพระครูวิมลธรรมรัต ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสันติธรรม เช้า 28 พ.ย. 55
พระธรรมเทศนาพระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล) ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสันติธรรม เช้า 28 พ.ย. 55
พระธรรมเทศนาพระครูวิมลธรรมรัต ในงานมุทิตา 79 ปี หลวงพ่อเปลีี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่
พระธรรมเทศนาพระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม ในงานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล 79 ปี หลวงพ่อเปลีี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก..
อิทธิบาทฐานแห่งความสำเร็จ
พระธรรมเทศนา เรื่อง อิทธิบาทฐานแห่งความสำเร็จ เทศนาโดยหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล) วัดสันติธรรมนครเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
หลวงปู่เพียร วิริโย พระสุปฏิปันโนแห่งวัดป่าหนองกอง
สารคดีธรรมย้ำเตือน หลวงปู่เพียร วิริโย สารคดีที่น่าชมและศึกษา ภายในประกอบด้วย ชีวประวัติและปฏิปทา ประวัติการจำพรรษา ธรรมะโอปนยิโก ธรรมย้ำเตือน สอนพระ..
ประมวลภาพพระธาตุ ในพิพิธภัณฑ์พระธาตุวัดสันติธรรม ชุด ๒
พระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุของพระอริยสงฆ์ ประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์ วัดสันติธรรม ต.ช้างเืผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถ่ายภาพโดย โยมรุจ ..
ประมวลภาพพระบรมสารีริกธาตุ ในพิพิธภัณฑ์พระธาตุวัดสันติธรรม
พระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุของพระอริยสงฆ์ ประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์ วัดสันติธรรม ต.ช้างเืผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถ่ายภาพโดย โยมรุจ
พระธรรมเทศนาหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ 23กค 54
พระธรรมเทศนาหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร อบรมธรรมหลังทำวัตรเย็นเสร็จในพรรษากาล 2554 ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 23 ก ค 54
พระครูสังวรญาณโสภณ(หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑฺโฒ) วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สนทนาธรรมกับญาติโยม
++วีดีโอการ สนทนาธรรม โดย หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฒโฒ แห่งวัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ กับ ทีมงานห้องธรรมะใจสว่าง เชียงดาว www.jaisawang.net ++นับ..
หลวงตา มหาบัว ละ สังขาร หรือ นิพพาน 1
ภาพวีดีโอบรรยากาศวันละสังขารองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระธรรมเทศนา "ความละเอียดเเห่งจิต" พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)
พระธรรมเทศนา "ความละเอียดเเห่งจิต" พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม เทศนาเมื่อเช้าวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
พระธรรมเทศนา "อัปปมัญญา ไม่มีประมาณ" พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)
พระธรรมเทศนา "อัปปมัญญา ไม่มีประมาณ" พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม เทศนาเมื่อเช้าวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 3 1 2 3