test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดสันติธรรม วันที่ 7 มิ.ย.56 ในงานศพพระครูวิทิตศาสนกิจ

วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ในงใน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จังหวัด เชียงใหม่ ++ ดำเนินการถ่ายทำและอำนวยการผลิตถวายโดย ทีมงานห้องธรรมะใจสว่างเชียงดาว www.jaisawang.net ++
งานทำบุญครบรอบหลวงปู่สิมฯ สิริอายุครบ 100 ปี
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ในงใน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จังหวัด เ..
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สอนยักษ์
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ในงใน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จังหวัด เ..
พระราชทานสามหาบพระครูวิทิตศาสนกิจ16มิถุนายน 2556
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ในงใน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จังหวัด เ..
เป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วง
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ในงใน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จังหวัด เ..
วีดีโอบันทึกระหว่างการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสักการะหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ในงใน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จังหวัด เ..
อาราธนาสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจจากวัดสันติธรมสู่จิตกาธานสุสานเทศบาลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ในงใน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จังหวัด เ..