เดินจงกรมกลางธรรมชาติ อย่างเป็นธรรมชาติ หลวงปู่อุทัย สิริธโร สอนเดินจงกรม ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว องค์หลวงปู่เน้นย้ำทำให้เป็นธรรมชาติ เมื่อทำไปเกือบเสร็จ มองว่าขาดช่วงเดิน จงกรมจึงกราบเรียนองค์หลวงปู่ขอบันทึกภาพไว้ ราวๆ 18.00 ของ 25 เม.ย 55 ก็เลยได้ภาพวีดีโอชุดนี้มา องค์หลวงปู่เดินนำเลือกเดินบันทึกให้ 3 ที่ ช่างเมตตาสุดๆ องค์ท่านย้ำเสมอ ทำให้เป็นธรรมชาติ สำหรับใครๆ ที่เมื่อเดินจงกรมแล้วไม่ เป็นธรรมชาติ ลองเดินใหม่ตามที่องค์หลวงปู่อุทัย เมตตาสอ
อาราธนาสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจจากวัดสันติธรมสู่จิตกาธานสุสานเทศบาลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..
พิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งพุทธชยันตี 2600 ปี ณ อุโบสถวัดสันติธรรม
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..
งานทำบุญครบรอบหลวงปู่สิมฯ สิริอายุครบ 100 ปี
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..
ในหลวง-พระราชินี เสด็จกราบหลวงตา
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..
ต่อสู้ความกลัว
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..
สารคดีชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..