เดินจงกรมกลางธรรมชาติ อย่างเป็นธรรมชาติ หลวงปู่อุทัย สิริธโร สอนเดินจงกรม ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว องค์หลวงปู่เน้นย้ำทำให้เป็นธรรมชาติ เมื่อทำไปเกือบเสร็จ มองว่าขาดช่วงเดิน จงกรมจึงกราบเรียนองค์หลวงปู่ขอบันทึกภาพไว้ ราวๆ 18.00 ของ 25 เม.ย 55 ก็เลยได้ภาพวีดีโอชุดนี้มา องค์หลวงปู่เดินนำเลือกเดินบันทึกให้ 3 ที่ ช่างเมตตาสุดๆ องค์ท่านย้ำเสมอ ทำให้เป็นธรรมชาติ สำหรับใครๆ ที่เมื่อเดินจงกรมแล้วไม่ เป็นธรรมชาติ ลองเดินใหม่ตามที่องค์หลวงปู่อุทัย เมตตาสอ
พระธรรมเทศนาหลวงปู่ศรี มหาวีโร
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..
วีดีโอบรรยายกาศมหาบุญจุลกฐิน วันที่ 29ตุลาคม54
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..
งานมุทิตาจิตเจริญอายุวัฒนะครบรอบ 79 ปี " หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญปทีโป " ณ วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..
พิธีสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) ณ ส.ดอยปุย เชียงใหม่
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..
งานแสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด " หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฑโฒ " ครบรอบ 83 ปี ณ วัดถ้ำปากเปียง เชียงใหม่
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..
ภาพพิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งพุทธชยันตี 2600 ปี วัดสันติธรรม
พอดีก่อนองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร จะเดินทางไปโปรดพี่น้องชาวพุทธที่สหรัฐ 2-24 พค.55 หลวงปู่ให้แก้ภาพวีดีโอทั้งหมดในเสียงเทศนาสอนสมัยอยู่วัดถ้ำพระภูวัว อ..