test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

พระราชทานเพลิงสรีรสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทักษิรานุปทาน พิธีพระราชทานเพลิงสพพระครูวิทิตศาสนกิจ อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดสันติธรรม ตั้งเเต่วันที่ 1 - 13 มิถุนายน 2556 และได้ทำการเคลื่อนสรีระสังขาร สู่สุสานเทศบาลช้างเผือก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 และพิธีพระราชทานเพลิงสพในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ สุสานเทศบาลช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-9877817 คุณธีระพันธ์ ทองสกุล
วีดีโอบรรยายกาศมหาบุญจุลกฐิน วันที่ 29ตุลาคม54
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทักษิรานุปทาน พิธีพระราชทานเพลิงสพพระครูวิทิตศาสนกิจ อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู..
งานมุทิตาจิตเจริญอายุวัฒนะครบรอบ 79 ปี " หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญปทีโป " ณ วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทักษิรานุปทาน พิธีพระราชทานเพลิงสพพระครูวิทิตศาสนกิจ อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู..
หลวงตา มหาบัว ละ สังขาร หรือ นิพพาน 1
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทักษิรานุปทาน พิธีพระราชทานเพลิงสพพระครูวิทิตศาสนกิจ อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู..
พระธรรมเทศนาหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทักษิรานุปทาน พิธีพระราชทานเพลิงสพพระครูวิทิตศาสนกิจ อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู..
พระครูนิสิตคุณากร(หลวงปู่สนม อติธมฺโม) วัดพระปรางค์ เหลือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้เมตตาเทศนาโปรดญาติโยม
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทักษิรานุปทาน พิธีพระราชทานเพลิงสพพระครูวิทิตศาสนกิจ อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู..
พระธรรมเทศนา "ความละเอียดเเห่งจิต" พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทักษิรานุปทาน พิธีพระราชทานเพลิงสพพระครูวิทิตศาสนกิจ อายุ 73 ปี พรราา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู..