test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่พระครูวิมลธรรมรัต (พระอาจารย์มหาศรีนวล วิมโล)
เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน (ธ) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม


ทำเนียบพระ ทำเนียบสามเณร