test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดสันติธรรม ในงานศพพระครูวิทิตศาสนกิจ

วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในงาน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จังหวัด เชียงใหม่ ++ ดำเนินการถ่ายทำและอำนวยการผลิตถวายโดย ทีมงานห้องธรรมะใจสว่างเชียงดาว www.jaisawang.net ++
อาราธนาสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจจากวัดสันติธรมสู่จิตกาธานสุสานเทศบาลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในงาน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จ..
พิธีสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) ณ ส.ดอยปุย เชียงใหม่
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในงาน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จ..
งานมุทิตาจิตเจริญอายุวัฒนะครบรอบ 79 ปี " หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญปทีโป " ณ วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในงาน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จ..
พระครูสังวรญาณโสภณ(หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑฺโฒ) วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สนทนาธรรมกับญาติโยม
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในงาน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จ..
งานแสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด " หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฑโฒ " ครบรอบ 83 ปี ณ วัดถ้ำปากเปียง เชียงใหม่
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในงาน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จ..
ประวัติหลวงปู่สิม พุทธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
วีดีโอ : แสดงพระธรรมเทศนา ใน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ในงาน งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระครูวิทิตศาสนกิจ ( หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ) ณ วัดสันติธรรม จ..