test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

พระราชทานสามหาบพระครูวิทิตศาสนกิจ16มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 พิธีพระราชทานสามหาบ ฉลองอัฎฐิธาตุพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม ซึ่งได้นำอัฎฐิธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดสันติธรรมและประกอบพิธีฉลองอัฎฐิ เวลา 10.00 น. และนำอัฎฐิธาตุ ประดิษฐานนำกลับไปสู่ สำนักสงฆ์ดอยดอยปุย เป็นเสร็จพิธี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-9877817 คุณธีระพันธ์ ทองสกุล
พระธรรมเทศนา "ความละเอียดเเห่งจิต" พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 พิธีพระราชทานสามหาบ ฉลองอัฎฐิธาตุพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติ..
คำขานนาค ขอบรรพชาอุปสมบท (เอสาหัง)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 พิธีพระราชทานสามหาบ ฉลองอัฎฐิธาตุพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติ..
หลวงพ่อวิชัย เขมิโย แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดสันติธรรม วันที่ 7 มิ.ย.56 ในงานศพพระครูวิทิตศาสนกิจ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 พิธีพระราชทานสามหาบ ฉลองอัฎฐิธาตุพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติ..
หลวงปู่เพียร วิริโย พระสุปฏิปันโนแห่งวัดป่าหนองกอง
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 พิธีพระราชทานสามหาบ ฉลองอัฎฐิธาตุพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติ..
พิธีสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) ณ ส.ดอยปุย เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 พิธีพระราชทานสามหาบ ฉลองอัฎฐิธาตุพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติ..
เดินจงกรมกลางธรรมชาติ อย่างเป็นธรรมชาติ หลวงปู่อุทัย สิริธโร สอนเดินจงกรม ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 พิธีพระราชทานสามหาบ ฉลองอัฎฐิธาตุพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยปุย อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติ..