พระบรมสารีริกธาตุ

อัลบั้มภาพ

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดข้าวสาร

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดข้าวสาร4

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดข้าวสาร3

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดข้าวสาร2

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดข้าวสาร2

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดถั่ว

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดถั่ว

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดถั่ว

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดถั่ว

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดงา

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดงา 2

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดงา 3

พระบรมสารีริกธาตุ พรรณะขาวดังสังข์

พระบรมสารีัริกธาตุ พรรณะดำ

พระบรมสารีริกธาตุ พรรณะใสประดุจเพชร

พระบรมสารีริกธาตุ พรรณะใส

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐานติดกัน

พระบรมสารีริกธาตุ จากวัดพระธาตุจอมกิตติ

พระบรมสารีริกธาตุ พรรณะใส

พระบรมสารีริกธาตุ อาโปธาตุ

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2