พระบรมสารีริกธาตุ

อัลบั้มภาพ

พระบรมสารีริกธาตุ พรรณะต่าง ๆ

พระบรมสารีริกธาตุ พรรณะต่าง ๆ

พระบรมสารีริกธาตุ พรรณะต่าง ๆ

พระบรมสารีิริกธาตุ พรรณะต่่าง ๆ

พระบรมสารีริกธาตุ หทัยธาตุ

พระโลหิตธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐานกลม จากวัดพระธาตุจอมกิตติ

พระบรมสารีริกธาตุ หทัยธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐานเมล็ดพันธุ์ผักกาด

พระบรมสารีริกธาตุ พรรณะใสประดุจเพชร

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดงา พรรณะดำ

พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐาน เมล็ดงา พรรณะเทา

พระบรมสารีริกธาตุ อาโปธาตุ

กำลังแสดงผลหน้าที่ 2 / 2 1 2