test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)

"กายสงบแล้ว วาจาสงบแล้ว ถ้าใจไม่สงบ มันก็เหมือนเดิม..."


เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ


กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1
ลำดับที่ ชื่อโฟลเดอร์ แสดงไฟล์เสียงในโฟลเดอร์
1 พระธรรมเทศนาตลอดปี ๒๕๕๔ แสดงไฟล์
2 พระธรรมเทศนาตลอดปี ๒๕๕๒ แสดงไฟล์