test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)

"กายสงบแล้ว วาจาสงบแล้ว ถ้าใจไม่สงบ มันก็เหมือนเดิม..."


เลือกไฟล์ที่ต้องการรับฟัง


กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1
กัณฑ์ หัวข้อปฏิบัติธรรม เวลา รับฟัง ดาวน์โหลด
1 ปฏิบัติก่อน หมดลมหายใจ ๓ ก.พ.๕๔ ๓๓.๓๑
2 วิธีปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดวิชชา ๒๕๕๔ ๓๙.๒๗
3 แก้กรรม แก้ที่ใจปัจจุบัน ๑๘ พ.ย. ๕๔ ๓๖.๕๐
4 โพธิ์สามต้น คนสามพี่น้อง ๑๐ พ.ย.๕๔ ๔๔.๐๐
5 ธรรมชาติของน้ำ ธรรมชาติของจิต ๕ ก.ย.๕๔ ๔๔.๐๑
6 หลักในการเจริญสติ ๒๘ ส.ค.๕๔ ๔๓.๑
7 ทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายใน ๒๔ มิ.ย. ๕๔ ๔๓.๓๕
8 ทำใจให้มีแก่นสาระ ๑๖ มิ.ย.๕๔ ๔๓.๒๖
9 จิตที่สะอาด ๑ มิ.ย.๕๔ ๓๗.๓๓
10 โลกแตกแต่อย่าให้สติแตก ๒๗ มี.ค. ๕๔ ๕๓.๓๔
11 พรหมจริยา ๑๘ ก.พ. ๕๔ ๓๗.๔๔
12 รักชังบังนิพพาน ๑๑ ก.พ.๕๔ ๔๗.๓๙
13 ข้อสอบวัดใจ ๒๕๕๔ ๑๘.๓๒