test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่
พระครูโกวิทสารวิมล (หลวงปู่จันทร์ โกวิโท)
พ.ศ. 2477-ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดบ้านหนองโจด จ.ขอนแก่น
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญมากโร
พ.ศ. 2484-ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ)
พ.ศ. ๒๔๗๓ - ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดป่าอาจารย์ตื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดอรัญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หลวงปู่มหาปราโมทย์ ปาโมชโช
พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๔๘
ประจำวัด วัดป่านิโครธาราม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)
พ.ศ. 2477-ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) จ.พะเยา
พระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล)
พ.ศ. 2464-2552
ประจำวัด วัดป่าบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร
หลวงปู่ขาน ฐานวโร
พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๕๔๙
ประจำวัด วัดวชิรทรงธรรมพัฒนา (วัดป่าบ้านเหล่า) กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
พระครูวีรธรรมานุยุต (หลวงปู่พวง สุวีโร)
พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๕๔๖
ประจำวัด วัดป่าปูลูสันติวัฒนา ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ประวัติพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพัน โฆษปัญโญ)
พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๕๔๖
ประจำวัด วัดธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระนพีสีพิศาลคุณ (ทองอินทร์ กุสลจิตฺโต)
พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๕๔๗
ประจำวัด วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)
พ.ศ. 2460-2551
ประจำวัด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พระโพธิธรรมาจารย์ ( หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
พ.ศ. 2462-2545
ประจำวัด วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๕๔๘
ประจำวัด วัดอรัญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
พ.ศ. 2468-2548
ประจำวัด วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
หลวงปู่สนั่น รักขิตสีโล
พ.ศ. -
ประจำวัด วัดสุขเกษมนิราษภัย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
หลวงปู่เข็มทอง วรธัมโม
พ.ศ. -
ประจำวัด วัดป่าอัมพวัน อ.นาหว้า จ.นครพนม
พระครูฐิติธรรมญาณ ( หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม)
พ.ศ. 2463-2542
ประจำวัด วัดเหวลึก (วัดฐิติธรรมาราม) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
พ.ศ. ๒๔๖๐ - ปัจจุบัน
ประจำวัด วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 5 1 2 3 4 5