พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 
 


ประวัติหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีพระราชนิโรธรังสี(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หลวงปู่ท่านเป็นพระมหาเถระที่จริยวัตรอันงดงามเรียบร้อย
สมควรแก่การยึดถือเป็นแบบอย่าง ท่่านเป็นลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เป็นพระกรรมฐานรูปแรกที่นำการปฏิบัติกรรมฐานไปเผยแผ่
ที่จังหวัดภูเกต ท่านมรณภาพที่วัดถ้ำขาม จังหวัดสกลนคร 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


อัฐิธาตุของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กำลังแปรสภาพเป็นแก้ว ตรงบริเวณปลาย
 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์กำลังแปรสภาพคล้ายหยก
 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์กำลังแปรสภาพ


 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์ำกำลังแปรสภาพเป็นพระธาตุ

 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐