test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

สามสิ่งล้ำค่าของชีวิตเรา : Three gems of your life are...
  ป.ล. "จงจริงจัง เคร่งครัด และมีวินัยกับตนเอง แต่จงสุภาพ อ่อนโยน และผ่อนปรนต่.....
นี่หรือเมืองพุทธ
  นี่หรือเมืองพุทธ เกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเรา การฆ่ากัน การชิงทรัพย์ ข่มขืน .....
รับได้ไหม? กับสิ่งที่ได้รับ
  รับได้ไหม? กับสิ่งที่ได้รับ เราปล่อยให้ดวงจิตที่รับไม่ได้ลอยนวลมานานเ.....
คาถากันผีที่ดีที่สุดของพระพุทธเจ้า
    คาถากันผีที่ดีที่สุดของพระพุทธเจ้า คนเรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิ.....
สามสิ่งล้ำค่าของชีวิตเรา : Three gems of your life are...
    ป.ล. "จงจริงจัง เคร่งครัด และม.....
ความเรียบง่าย
  เราจะมีความเรียบง่ายไปทำไม ให้ลำบาก เมื่อมีชีวิตยุคไอทีดีกว่าเยอะ  วิถีชีวิตแ.....
สามัคคี รักชาติ รักแผ่นดิน
  วันนี้คุณได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวมหรือยัง?  เพราะส่วนรวมอยู่ได้ เราจึงอยู่ได้ ควา.....
เตรียมตัวก่อนเดินทางครั้งสุดท้าย
  พระพุทธองค์ตรัสว่า “ อีกไม่นานกายนี้ก็จะนอนทับแผ่นดิน ปราศจากวิญญาณเหมือนท่อนไม้.....
ท่านเป็นใครในศิษย์พระป่า
      ในยุคที่ใครต่อใคร ก็อยากจะไปทำบุญกับพระป่า มารู้จักก่อนไปให้ดี ค.....

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2