พระครูวีรธรรมานุยุต (หลวงปู่พวง สุีวีโร)
 
 


ประวัติหลวงปู่พวง สุวีโร
หลวงปู่พวง สุวีโร
วัดป่าปูลูสันติวัฒนา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ท่านเป็นพระเถระผู้ปฏิบัติตามปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เิมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่น ทรงธาตุขันธ์อยู่ ท่านเป็นผ้าขาว ถือศีล ๘ อยู่วัดป่าบ้านหนองผือ ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะศิษยานุศิษย์ที่ช่วยกันหามหลวงปู่มั่น จากวัดป่าบ้านหนองผือ ไปวัดป่าสุทธาวาส ท่านได้อุปสมบทหลังจากที่หลวงปู่มั่น ละขันธ์แล้ว และท่านได้พากเพียรพยายามปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่มั่นตลอดชีวิตของท่าน 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตหลวงปู่พวง สุวีโร ของวัดป่าปูลูสันติวัฒนา หนองหาร อุดรธานี
 
 
พระธาตุหลวงปู่พวง สุวีโร แปรสภาพจากเส้นเกศา ประดิษฐานในกุฏิหลวงปู่
 
 
 
พระธาตุหลวงปู่พวง สุวีโร แปรสภาพจากเถ้าอังคาร มีขนาดเล็กมากเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด


 
 
อัฐิธาตุหลวงปู่พวง สุวีโร ประดิษฐานภายในกุฏิหลวงปู่ ณ วัดป่าปูลูสันติวัฒนา
อัฐิธาตุส่วนกระโหลกศีรษะหลวงปู่พวง สุวีโร ประดิษฐาน ณ วัดสันติธรรม เชียงใหม่
อัฐิธาตุหลวงปู่พวง สุวีโร กำลังแปรสภาพเป็นพระธาตุ 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐