พระครูฐิติธรรมญาณ (หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม)
 
 

 

 


ประวัติหลวงปู่ลี ฐิตธัมโมพระครูฐิติธรรมญาณ (หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม)
วัดเหวลึก (วัดฐิติธรรมาราม) บ้านบึงโน ตำบลโคกสี
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้สืบทอดปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ แห่งวัดป่าประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น อุดรธานี ท่านเป็นสหธรรมิกร่วมหมู่บ้านเดียวกันกับหลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร วัดถ้ำพระประทุน ชลบุรี
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระธาตุหลวงปู่ลี ฐิตธัมโม เป็นพระธาตุที่แปรสภาพจากเศษอัฐิและเถ้าอังคาร ได้รับจากพระอาจารย์วิชัย วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร

 
 


พระธาตุหลวงปู่ลี ฐิตธัมโม

 
     
 
พระธาตุหลวงปู่ลี ฐิตธัมโม
 
 
 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐