ล็อกเก็ตที่ระลึกโครงการช่วยชาติ
พระครูสันตยาธิคุณ (ทองอินทร์ กุสลจิตฺโต)
พ.ศ. ๒๕๔๖

 

 

 

ประวัติการจัดสร้าง

 

พระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) วัดดอยปุย นำมาถวาย จำนวน ๑,๐๐๐ องค์
ให้หลวงพ่ออธิษฐานจิต และแจกจ่าย ปัจจุบัน หายากมาก ๆ ครับ

   
   
   
   

 

       

วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐