test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

ข้อกฏิกาสงฆ์ สัมมาปฏิบัติ (โดย พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม)
ข้อกติกาสงฆ์สัมมาปฏิบัติ ว่าด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รจนาโ.....
ทำไมต้อง ศีล สมาธิ ปัญญา
  ตระเวนศึกษา ค้นหา ความจริง และฝึกปฏิบัติแทบตาย สุดท้ายก็ ...   &n.....
คิดมากไปแล้ว จะให้ทำฉันใด
  ทรัพยากรโลกนี้มีเพียงพอสำหรับทุกคน แต่ไม่อาจตอบสนองความโลภของคนเพียงคนเดียว   &nb.....
พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร?
อะไรทำให้กาลเวลากว่า ๒๕๐๐ ปีล่วงมาแล้ว มิอาจพัดพาใบไม้กำมือเดียว ให้ปลิวหายไปกับสายลมได้ ... .....
พระนิพพานอยู่หนใด
  หรือจะเป็นเพียงคำกล่าวอ้างถึงสิ่งที่ คนธรรมดาสามัญอย่างเรา ๆ ท่านๆ ไม่มีวันไปถึง... .....
กิน ฉัน การรักษาศีล
  ควรทานอาหารวันละกี่มื้อ เราควรฉันเนื้อสัตว์หรือไม่ ต้องถือมังสวิรัติหรือไม่... &nb.....
ความสำเร็จที่แท้จริง
  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงหรือ?  ก็ควรต้องอยู่กับความพยาย.....
พระอรหันต์ในเพศฆราวาส
  เมื่อบรรลุพระอรหันต์ในเพศฆราวาส  จะต้องนิพพานภายใน  ๗  วัน   ต.....
ไม่ชอบขัดแย้ง แต่ทำไม? มีแต่เรื่องให้ขัดแย้ง
  จะดำเนินชีวิต ให้ตลอดรอดฝั่งได้เช่นไร เมื่อมีแต่ความขัดแย้งวุ่นวายอยู่เต็มโลก .....
เตรียมตัวก่อนเดินทางครั้งสุดท้าย
  พระพุทธองค์ตรัสว่า “ อีกไม่นานกายนี้ก็จะนอนทับแผ่นดิน ปราศจากวิญญาณเหมือนท่อนไม้.....

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 3 1 2 3