พระบรมสารีริกธาตุ

คุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ

คุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ

 คุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน และได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนและพระภิกษุสงฆ์โดยทั่วไป พบว่ามีลักษณะที่มองจากภายนอกคร่าวๆได้ดังนี้ 


   


      มีด้วยกันหลายสี 

     ตั้งแต่ใสดั่งแก้วจนกระทั่งขุ่น 
     สีขาวดุจสีสังข์ สีทอง สีดำ 
     สีชมพู สีแดง ฯลฯ       มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

    ลักษณะเมล็ดข้าวสาร 
    พันธุ์ผักกาด เมล็ดถั่วแตก แก้วใส ฯลฯ
      หากมีขนาดเล็กมักสามารถลอยน้ำได้ 

    เมื่อลอยด้วยกันจะสามารถดึงดูดเข้าหากันได้ 
    และลอยติดกันเป็นแพ      สามารถเสด็จมาเพิ่มจำนวนขึ้นหรือลดลงได้เอง 

     ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระธาตุ
      เปลี่ยนขนาดและสีสันเองได้

    ส่วนมากมักมีน้ำหนักค่อนข้างเบา 
    เมื่อเทียบกับขนาด


      * พระธาตุลอยน้ำ

ตามโบราณาจารย์ต่าง ๆ ท่านกล่าวว่า พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุที่มีขนาดไม่ใหญ่นักนั้น สามารถที่จะลอยน้ำได้ ส่วนการลอยน้ำของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนั้น จะลอยน้ำโดยที่น้ำจะเป็นแอ่งบุ๋มลงไปรองรับพระบรมสารีริกธาตุไว้ นอกจากนี้อาจปรากฏรัศมีของน้ำรอบๆพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย ทั้งนี้หากทำการลอยพร้อมๆกันหลายๆองค์ พระบรมสารีริกธาตุจะค่อยๆลอยเข้าหากันและติดกันในที่สุด ไม่ว่าจะลอยห่างกันสักเพียงใด  นี่เองจึงเป็นเหตุให้มีผู้กล่าวว่า หากมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใดแล้ว หากมีการถวายความเคารพเป็นอย่างดีและเหมาะสมแล้ว ท่านก็สามารถที่จะดึงดูดองค์อื่นๆให้เสด็จมาประทับรวมกันได้


อย่างไรก็ตาม ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ได้ห้ามมิให้ทำการทดสอบพระบรมสารีริกธาตุด้วยการลอยน้ำ โดยถือว่าเป็นการดูหมิ่นคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเหตุการณ์นี้ คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต ได้เล่าไว้ในงานเขียนของท่านที่เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และภายหลังท่านจึงได้ทำการขอขมาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า