งานเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง พระราชินีและสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดหนองดู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 15 ก.ย.56

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1