test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

วัตถุมงคลสมทบทุนในการก่อสร้างศาสนสถาน วัดสันติธรรมนครเชียงใหม่

 

ท่านสามารถเช่าบูชาโดยตรงได้ที่กุฏิพระครูวิมลธรรมรัต (กุฏิเสาแดง) ตรงข้ามศาลาหลังใหม่                          
 วัดสันติธรรม ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐                                           
โทร ๐๕๓ - ๒๒๑๗๙๒ , ๐๘๑-๖๐๒๗๕๐๐, ๐๘๔-๔๘๓๓๗๕๑                              
 *************************
…….ท่านใดไม่สะดวกมาที่วัด สามารถเช่าบูชาได้ โดย…….
      
บัญชีที่ ๑     โอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก ประเภทสะสมทรัพย์ 
      ชื่อบัญชี  "วัดสันติธรรม"  เลขที่บัญชี  ๓๙๐ - ๔ - ๔๒๔๔๕ - ๘       
บัญชีที่ ๒    (เฉพาะพระกริ่งพุทธชยันตี) โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ  สาขาประตูช้างเผือก 
      ชื่อบัญชี วัดสันติธรรม (บูรณะสันติเจดีย์) เลขที่บัญชี ๓๙๐-๔-๕๐๓๗๑-๕            
   จากนั้นแฟ็กซ์ หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มาที่วัดสันติธรรม หมายเลข ๐๕๓ - ๒๒๑๗๙๒ ช่วยค่าจัดส่งประเภทเหรียญองค์เล็ก EMS ๕๐ บาท   ประเภทลอยองค์ใหญ่ EMS องค์ละ  ๑๐๐ บาท

 

พระพุทธประทานพรทันใจ ทรงเครื่องกษัตริย์ล้านนา ขนาดหน้าตัก ๓ นิ้ว
เนื้อทองเหลืองลมดำ   ทำบุญคู่ละ ๑,๗๐๐.- รับ ๑ องค์
องค์ที่ ๑ สลักชื่อใต้ฐาน นำไปบรรจุภายในห้องแสดงพระธาตุในพิพิธภัณฑ์พระบูรพาจารย์
องค์ที่ ๒ นำกลับไปสักการะบูชา   เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคนในครอบครัว

 
 

 

พระสีวลีมหาลาภ  รุ่นสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๒ 
 เมตตาอธิษฐาน จิตโดยพระเถราจารย์ ๙ รูป ณ อุโบสถวัดสันติธรรม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
คลิกดูภาพพิธีพุทธาภิเษกhttp://www.santidham.com/seevali%2051/seevali%2051.html


พระสีวลีมหาลาภ ขนาดสูง ๒ ซ.ม.   เนื้อเงินแท้   ทำบุญ  ๕๙๙.-

พระสีวลีมหาลาภ ขนาดสูง ๒ ซ.ม.   เนื้อทองเหลือง ชุปทองด้าน  ทำบุญ   ๒๙๙.-

พระสีวลีมหาลาภ ขนาดสูง ๒ ซ.ม.   เนื้อทองเหลือง ชุปเงินด้าน  ทำบุญ   ๒๙๙.-

พระสีวลีมหาลาภ ขนาดสูง ๒ ซ.ม.   เนื้อทองเหลือง  ทำบุญ    ๒๔๙.-


พระสีวลีมหาลาภ ขนาด ๑.๕ ซ.ม.   เนื้อเงินแท้   ทำบุญ ๔๙๙.-

พระสีวลีมหาลาภ ขนาด ๑.๕ ซ.ม.   เนื้อทองเหลือง ชุปทองด้าน     ทำบุญ   ๑๙๙.-

พระสีวลีมหาลาภ ขนาด ๑.๕ ซ.ม.   เนื้อทองเหลือง ชุปเงินด้าน     ทำบุญ   ๑๙๙.-

พระสีวลีมหาลาภ ขนาด ๑.๕ ซ.ม.   เนื้อทองเหลือง     ทำบุญ   ๑๔๙.-

 

ล็อกเก็ต  หลวงปู่สิม พุทธาจาโร รุ่น ให้อยู่เย็นเป็นสุข จุลกฐิน ๕๔
จัดสร้างเนื่องในการหาทุนสมทบการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์ ในงานบุญจุลกฐินวัดสันติธรรม ปี ๒๕๕๔
ฉากทองจัมโบ้ สร้างจำนวน ๓,๗๐๐  องค์ ด้านหลังบรรจุผงอังคารหลวงปู่สิม  ล้วนๆ
ฉากฟ้าเล็ก  สร้างจำนวน ๑๐,๐๐๐  องค์ ฉากทองจัมโบ้ ทำบุญ  องค์ละ ๕๙๙ บาท


 ฉากฟ้าเล็ก  ทำบุญ  องค์ละ ๑๙๙  บาท

 

วัตถุมงคลหลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง
จัดสร้างปี ๓๘  ฉลองอายุครบ ๘๖ ปี ทุกเหรียญทันหลวงปู่อธิษฐานจิต พระผงทรงสี่เหรี่ยมผืนผ้าหลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง ฉลองอายุครบ ๘๖ ปี       ทำบุญ ๑๙๙.-


 เหรียญรูปไข่ ไร่ห่วง หลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง ไตรมาส ปี ๓๘       ทำบุญ ๑๙๙.-  


 พระเหรียญรูปไข่ หลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง ฉลองอายุครบ ๘๖ ปี       ทำบุญ ๑๙๙.-


 พระปิดตามหาลาภ  พระผงโรยผงแร่กายสิทธิ์หลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง ไตรมาส ปี ๓๘    ทำบุญ   ๑๙๙.-

 

เหรียญ ครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีรวิชัย+ พระบัวเข็ม) สร้างปี ๒๕๕๓
ด้านหน้าเป็นรูปพระบัวเข็ม หรือ พระอุปคุต ปางห้ามมาร ให้คุณในทางคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆ สติปัญญาดี จิตใจผ่องใส ดำเนินชีวิตเป็นสุข ด้วยปัญญาบารมี
ด้านหลังเป็นรูปครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย  ตนบุญหลวงแห่งล้านนานคร


เหรียญครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีวิชัย+พระบัวเข็ม)
ชุดกรรมการ ๕ เหรียญ   เนื้อเงินแท้+เนื้อนวฯ+เนื้อทองแดงชุปกะไหล่ทอง ลงยาสีแดง-สีเขียว-สีน้ำเงิน     ๑,๕๙๙.-

เหรียญครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีวิชัย+พระบัวเข็ม)    เนื้อเงินแท้   ๙๙๙.-

เหรียญครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีวิชัย+พระบัวเข็ม)    เนื้อนวโลหะ   ๔๙๙.-

เหรียญครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีวิชัย+พระบัวเข็ม)    เนื้อทองแดง สามกษัตริย์   ๒๙๙.-

 เหรียญครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีวิชัย+พระบัวเข็ม)    เนื้อทองแดง กะไหล่เงิน สีแดง   ๑๙๙.-


เหรียญครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีวิชัย+พระบัวเข็ม)    เนื้อทองแดง กะไหล่เงิน สีฟ้า   ๑๙๙.-

เหรียญครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีวิชัย+พระบัวเข็ม)    เนื้อทองแดง กะไหล่เงินหรือทอง สีเขียว   ๑๙๙.-

เหรียญครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีวิชัย+พระบัวเข็ม)    เนื้อทองแดง กะไหล่ทอง สีน้ำเงินลงยา   ๑๙๙.-

เหรียญครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีวิชัย+พระบัวเข็ม)    เนื้อทองแดง กะไหล่เงิน สีแดงลงยา   ๑๙๙.-

เหรียญครูบาเข็ม (ครูบาเจ้าศรีวิชัย+พระบัวเข็ม)    เนื้อทองแดง ลมดำ   ๙๙.-

 

หนังสือ “พระธาตุ มหัศจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา”   
ความหมาย  การกกำเนิดพระธาตุ วิวัฒนาการการแปรสภาพ 
จากเศษกายของพระอริยเจ้า  สู่ความเป็นพระธาตุ 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการแปรสภาพเป็นพระธาตุกับทฤษฎีการแปรธาตุ
การกำเนิดอัญมณี  การสังเคราะห์อัญมณี  และผลึกน้ำ
ขนาด A5  จำนวนหน้า ๑๔๔ หน้า   ทำบุญ ๑๙๙.-

พระกริ่งพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ตรัสรู้ธรรม

เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกวันเสาร์ ที่ ๕ เดือน๕ (พฤษภาคม) ขึ้น ๑๕ ค่ำ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๕ โมง(เย็น) ๕๕ นาที

(ตรงกับวันวิสาขบูชาของศรีลังกา, ตรงกับวันฉัตรมงคลของไทย)

 อธิษฐานจิตโดยพระวิปัสสนเถราจารย์ จำนวน ๑๕ รูป

ดูข้อมูลเพิ่มเติม    http://www.santidham.com/main.php?module=news&op=detail&news_id=24

พระกริ่งพุทธชยันตี (ก้นเงิน) + พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะ (ตอกโค๊กและนัมเบอร์) จัดสร้างจำนวน ๒,๐๐๐ องค์ ชุดละ ๒,๕๐๐ บาท

พระกริ่งพุทธชยันตี + พระชัยวัฒน์ เนื้อสำริด (ตอกโค๊ก) จัดสร้างจำนวน ๒,๐๐๐ องค์ ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท

เหรียญหล่อพุทธชยันตี เนื้อนวโลหะ (ตอกโค๊ด) จัดสร้างจำนวน ๒,๖๐๐ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๓๐๐ บาท

 

ลูกปัดทวารวดีเมืองศรีมโหสถ ปราจีนบุรี อายุราว 700-1200 ปี

 ลูกปัดโบราณหลากหลายวิธีการทำของยุคอดีต เช่นจากเปลือกหอย, หินอาเกตและการหลอมแก้ว 

อันเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนกับทองคำที่ชาวอินเดียนำมาแลกเปลี่ยนในดินแดนสุวรรณภูมิ

เชื่อมโยงสู่อารยะธรรมกรีกโรมัน อาณาจักรทางภาคใต้ อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 2500ปีจนถึงประมาณพุทธศักราช 1800

เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษก บรรจุพุทธคุณ วันเสาร์ ที่ 5 เดือน 5 พ.ศ.2555 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง(5) (พิธีเดียวกับพระกริ่งพุทธชยันตี)